O wydarzeniu

360° wokół Systemu e-Zdrowie


Wydarzenie będzie podsumowaniem wieloletniego procesu planowania i wdrażania kluczowego dla systemu ochrony zdrowia w Polsce projektu informatycznego „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)", który stanowi rdzeń ekostystemu e-zdrowia w naszym kraju.

Będzie to wydarzenie łączące twórców i praktyków celem, którego będzie wymiana doświadczeń, myśli czy poglądów związanych z pracą nad Projektem oraz procesem wdrażania kolejnych e-usług. Zgromadzenie w jednym miejscu tak znamienitych gości, którzy na różnych etapach realizacji Projektu P1 uczestniczyli w pracach nad nim, pozwoli przeprowadzić dyskusję dot. ocen tego procesu jak również poznać oczekiwania co do jego dalszego rozwoju.
Program wydarzenia

16:30 - 17:30 Rejestracja gości
17:30 - 17:45 Otwarcie wydarzenia
Paweł Kikosicki
Dyrektor Centrum e-Zdrowia
Piotr Węcławik
Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia
17:45 - 17:55 360° wokół Systemu e-Zdrowie
17:55 - 19:15 Część I
17:55 - 18:20 Andrzej Sarnowski Efekty wdrożenia Systemu e-Zdrowie (P1)
18:20 - 18:35 Marian Witkowski Wdrożenie e-recepty oczami farmaceutów
18:35 - 18:50 Paweł Żuk Wpływ udostępnionych e-usług na funkcjonowanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
18:50 - 19:05 Rafał Kozioł Proces wdrażania elementów Systemu e-Zdrowie z perspektywy wykonawcy
19:05 - 19:15 Justyna Pancerow Wdrożenia: od zdrowia do e-Zdrowia
19:15 - 19:30 Przerwa kawowa
19:30 - 20:10 Część II
Panel dyskusyjny: Udostępnione i przyszłe e-usługi oczami ekspertów
20:10 - 22:00 Kolacja

Zarejestruj się na wydarzenie


Rejestracja

Transmisja online

Transmisja online pojawi się dostępna w tym miejscu w dniu 12 września.

Kontakt

  • Telefon: 785885725
  • Email: konferencja@cez.gov.pl